Vertrouwenscontactpersoon ZV Thalassa

Zwemvereniging Thalassa wil dat alle leden zich veilig en vertrouwt kunnen voelen binnen de vereniging. Om hier zorg voor te kunnen dragen heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Binnen Thalassa zijn twee VCP’s: Ilonka van den Heuvel en Ronald Simonis. Zij zijn bereikbaar via vcp@zvthalassa.nl (vermeld je telefoonnummer dan neemt één van hen zo snel mogelijk contact met je op).

Daarnaast is er een samenwerking met Zwemvereniging De Punderman, te Asten. Zij hebben eveneens een vertrouwenscontactpersoon waarmee, indien dit wenselijker is, contact gelegd mag worden. Zijn naam is Jos van Raak. 

Ook is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF, telefoon 0900-2025590 (maandag t/m vrijdag 08.00 u – 20.00 u) of vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

Voor meer informatie zie ook http://www.nocnsf.nl/help-het-is-mis-ik-wil-contact of https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.

Informatiebrief vertrouwenscontactpersoon ZV Thalassa

Voor de (nieuwe) leden van Thalassa is er Thalassa VCP informatiebrief volwassen nieuwe leden.

Speciaal voor de jongere zwemmers van Thalassa is er een Thalassa VCP informatiebrief voor de jeugd.

 

Voorstellen vertrouwenscontactpersonen ZV Thalassa

Ilonka:
Goedendag, ik ben Ilonka en als vertrouwenscontactpersoon betrokken bij zwemvereniging Thalassa. Ik vind het belangrijk om een zo prettige en vooral veilig mogelijke sfeer neer te kunnen zetten waar een ieder zich vertrouwd voelt en zichzelf kan zijn. Op deze manier kan iedereen met plezier binnen onze fantastische vereniging de leukste sport die er is blijven beoefenen. Zelf ben ik eveneens reeds sinds mijn jeugd lid van Thalassa en ook jaren actief geweest als vrijwilliger, trainer Opleidingen en bestuurslid. Nu wil ik graag mijn betrokkenheid bij de vereniging voortzetten als een van de vertrouwenscontactpersonen. Neem bij vragen of wanneer nodig contact met me op via vcp@zvthalassa.nl.
Ronald:
Hallo, mijn naam is Ronald en ik ben samen met Ilonka vertrouwenscontactpersoon voor zwemvereniging Thalassa. Onze rol is dat leden of hun ouders bij ons terecht kunnen voor een gesprek wanneer zij grensoverschrijdend gedrag ervaren of waarnemen. Wij kunnen vervolgens de melder begeleiden in eventuele vervolgstappen. Minstens zo belangrijk vind ik onze taak om samen met het bestuur te werken aan een veilig sportklimaat, waarin dergelijk gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ieder lid moet zich veilig kunnen voelen bij het beoefenen van onze mooie zwemsport. Zelf ben ik al zo’n 20 jaar met veel plezier lid van Thalassa als zwemmer bij de Masters. Daarnaast ben ik actief vrijwilliger geweest als trainer bij Opleidingen, als instructeur Eerste hulp voor trainers en als scheidsrechter bij het wedstrijdzwemmen. Als je graag een gesprek met ons wilt aanvragen, kan dat per e-mail (vcp@zvthalassa.nl) of per telefoon (06-24223926).
Jos:

“Mijn naam is Jos van Raak. Ik ben gehuwd met Çoise van Raak en heb een zoon en dochter die er voor gezorgd hebben dat wij vijf kleinkinderen hebben.

De link met de zwemvereniging is dat mijn beide kinderen jarenlang lid zijn geweest van “De Punderman” en daar beide zowel aan waterpolo gedaan als aan wedstrijdzwemmen. Mijn vrouw geeft nog steeds zwemles bij “De Punderman”. Zelf ben ik, ondertussen al weer heel wat jaren geleden, jarenlang lid geweest van hun technische commissie. Ik ben momenteel gepensioneerd na meer dan 40 jaar als projectleider werkzaam te zijn geweest bij Rijkswaterstaat. Daarnaast ben ik al meer dan 40 jaar actief als instructeur Eerste Hulp.

Ongewenst gedrag is nooit acceptabel en zeker niet als het ongewenst seksueel gedrag is.
Hier moet altijd over gesproken kunnen worden. Zowel het bestuur als ik hopen dat je, ook al is het moeilijk, de stap kunt zetten om het gesprek aan te gaan om op die manier een eind te kunnen maken aan iedere vorm van ongewenst gedrag.”

Jos is bereikbaar via vanraakjos@gmail.com of 06-21873302.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging Thalassa het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne criminaliteit). De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VCP kan je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.

Geheimhoudingsplicht

De VCP handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van het verenigingslid en met diens instemming. In samenspraak met de melder wordt besproken op welke locatie het gesprek met de VCP plaats vindt. Hierbij staan vertrouwen en veiligheid voorop. Voor alle stappen die de VCP onderneemt is de (schriftelijke ) toestemming van de melder vereist. Indien de betreffende melder deze toestemming weigert, dient de VCP de bemoeienis stop te zetten.

Alleen wanneer de melder (schriftelijk) toestemming geeft kan informatie aan derden verstrekt worden. De VCP mag de geheimhoudingsplicht enkel schenden wanneer er sprake is van een risico op ernstige (psychische en/of lichamelijk) schade en/of wanneer de veiligheid van de melder in het geding komt mof er sprake is van een strafbaar feit. Het verbreken van de geheimhoudingsplicht gebeurd nooit zonder dat de melder hiervan op de hoogte is gebracht. De VCP zal in deze situaties, middels een georganiseerd overleg, de casuïstiek anoniem bespreken om te checken of het schenden van de geheimhouding daadwerkelijk de enige optie is.

Verantwoordelijkheid

De VCP valt onder de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van de vereniging.

De VCP blijft onafhankelijk en maakt noch deel uit van het bestuur noch heeft een andere taak binnen de vereniging de niet verenigbaar is met de belangen van de melders. De voorzitter van het bestuur nodigt de VCP één keer per jaar uit voor een persoonlijk gesprek. Insteek voor die bespreking is om het bestuur een indruk te geven van de algemene stand van zaken: hoe is het gesteld met de normen en waarden binnen de vereniging. In dit gesprek worden geen individuele meldingen besproken. De VCP kan afzien van het gesprek indien meldingen, zaken of personen zijn te herleiden.

Naar aanleiding van dit gesprek kan gekozen worden om meer preventieve maatregelen binnen de vereniging te ondernemen om een gezond en veilig sportklimaat te bevorderen.

De VCP kan terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF.