Veilig sportklimaat

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen het zwemmen.

Code blauw

Met Code Blauw laten de KNZB, (zwem)verenigingen, zwemscholen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en met de faciliteiten om te gaan.

Code Blauw staat voor: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!

Grensoverschrijdend gedrag

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Vaak denken we dat dit binnen onze eigen sportclub niet voorkomt. Toch krijgt 1 op de 20 sporters te maken met grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie. Ook binnen onze vereniging kan dit gebeuren en dat heeft dan veel impact op betrokkene(n), onze organisatie én op sporten in het algemeen. ZV Thalassa streeft naar een veilig sportklimaat en accepteert geen grensoverschrijdend gedrag.

Ook binnen de zwemsport vindt dus ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats. Met grensoverschrijdend gedrag worden omgangsvormen bedoeld die door persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die:

  • door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, en/of als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

ZV Thalassa vindt het belangrijk dat zwemmers zich veilig voelen en met plezier komen sporten. Grensoverschrijdend gedrag past daar niet bij. Seksuele intimidatie is niet normaal en elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren kan niet. Wat voor jou acceptabel is kan voor de ander intimiderend zijn. Als jij het intimiderend vindt heb jij dus gelijk, het is jouw gevoel bij wat er gebeurt dat telt.

Het is niet gemakkelijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken, maar we kunnen er niet omheen. Het is een maatschappelijk probleem waar we ons samen sterk tegen moeten maken. Natuurlijk willen we dat het onze vereniging niet overkomt, máár het kan ook onze vereniging overkomen. ZV Thalassa heeft de taak en verantwoordelijkheid om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te houden en wanneer het wel gebeurt hier adequate stappen in te ondernemen.

Wat kun je doen als het jou overkomt?

Als jij het gevoel hebt dat iemand jouw intimideert, lastig valt, bedreigt, onder druk zet en dingen van jou vraagt die je niet wilt en dus over jouw grenzen heengaat kun je het volgende doen:

  • Als je het aandurf, de betreffende persoon aanspreken op zijn gedrag en aangeven dat je dit niet accepteert,
  • Het bespreken met een (volwassen) persoon die je in vertrouwen durft te nemen,
  • Contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon.

Vertrouwenscontactpersoon Thalassa

De vertrouwenscontactpersonen van onze vereniging zijn Ilonka van den Heuvel en Ronald Simonis.

Mailadres: vcp@zvthalassa.nl

Meer informatie over de vertrouwenscontactpersonen van Thalassa kun je hier vinden.

ZV Thalassa maakt gebruik van het incidentenprotocol van de KNZB en de Toolkit ‘Beleid voeren tegen Seksuele Intimidatie en ander Grensoverschrijdend Gedrag’ voor sportverenigingen.

Je kunt ook contact opnemen met professionele hulpverleners!

Vertrouwenscontactpersonen KNZB

De VCP van de KNZB is beschikbaar voor haar zwemverenigingen en individuele leden. Mocht een zwemvereniging zelf een VCP hebben aangesteld dan kan de VCP van de zwemvereniging bij de VCP van de KNZB terecht ter ondersteuning in de procedurele rol.

Informatie over de vertrouwenscontactpersonen van de KNZB vind je hier.

Vertrouwenspunt Sport en vertrouwenspersonen NOC*NSF

Het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. De contactgegevens van Centrum Veilige Sport van NOC*NSF vind je hier.

Politie

Politie (112 / 0800­-8844)